Hoci som bol od malička vedený k viere, osobný vzťah s Bohom alebo vedomie, že Boh je naozaj osoba, ktorá ma miluje, som nikdy nepoznal. Boh bol pre mňa niečo alebo niekto z knižiek, iba informácia. Do kostola som chodil, ale držalo ma tam len to, že tam boli moji kamaráti a rovesníci.

 

V roku 2012 ma jeden starší kamarát z našej dediny zavolal na Godzone tour. Tam som prvýkrát vo svojom živote pocítil Boha, ako osobu, ktorá ma miluje, ktorá ku mne niečo cíti a chce mať so mnou vzťah. Úplne prvý taký moment v mojom živote prišiel v ten večer. Dnes si uvedomujem, že skrze turné som dostal zmysel prečo žiť. Krátko po turné sme sa začali stretávať u nás na dedine, vytvorili sme modlitebnú skupinku a začali sme žiť s Bohom každý deň.

 

Som hudobník, hrám na bicie a prežíval som, že chcem Boha chváliť aj hudbou. Je to pre mňa obrovská vec, práve preto, že poznám viac ľudí, mojich rovesníkov, s ktorými sme ako deti spoločne chodili do kostola, no nikdy sa nestretli so živým Bohom a neprežili tú osobnú lásku tak, ako ja v ten večer. Dnes už nie sú súčasťou Cirkvi a odpadli od viery. Žijú často rôzne životy, no akoby nemali hlbší cieľ či zmysel.

 

Sám som zažil také obdobie, keď som na vysokej škole študoval v zahraničí. Počas istého času som sa nechal strhnúť rôznymi vecami okolo seba. Keďže som umelec a hudobník, myslím, že keby nebolo Boha, žil by som dnes bohémskym životom. No vďaka vzťahu s Ním som vždy vedel, kým som.

 

Dnes som šťastne ženatý, mám syna a poznám zmysel svojho života. Ten večer v novembri 2012 bol určite jeden z najpodstatnejších bodov, zlomov v mojom živote. Od toho momentu až dodnes sa každé ráno môžem zobúdzať s pocitom že som milovaný syn.

V malom meste, v ktorom vyrastala, sa sviatosť birmovania organizovala raz za štyri roky. Preto sa na prípravu dostala už ako dvanásťročná, bola zo všetkých najmladšia.

 

Animátorka, ktorá skupinu birmovancou počas prípravy viedla, bola absolventkou úplne prvej Godzone školy. Okrem iných aktivít, ktoré pre svoju skupinku vymýšľala, ich v novembri 2011 zavolala na Godzone tour. Terezu dokonca vidno aj na videu z toho mesta, stála úplne vpredu. Pri jednej z piesní sa v nej niečo stalo. Nevedela to presne pomenovať, najbližšie by boli slová, že zažila nadprirodznú radosť. Vtedy si prvýkrát povedala, že toto chce.

 

Po turné piati ľudia z ich mesta založili malé spoločenstvo a spoločne žili svoju vieru. Chodili aj na iné Godzone akcie, ale takisto sa spoločne modlili aj vo farnosti. Neskôr Tereza odišla na strednú školu do iného mesta, kde sa pridala do väčšieho, zabehnutého spoločenstva.

 

O niekoľko rokov neskôr tiež absolvovala Godzone školu a dnes hovorí, že to bola jedna zo zlomových vecí v jej živote. Krátko na to dostala možnosť pomáhať v tíme na Godzone tour. Dnes slúži teenagerom z celého Slovenska a snaží sa im odovzdávať to, čo sama zažila.