mesta

Čo je to Godzone tour? 

Godzone tour je spojením originálneho hudobno-tanečného programu, jedinečných príbehov ľudí, inovatívnej video produkcie a divadelnej show, ktoré sa uskutoční v šiestich mestách Slovenska i Českej republiky. Je podujatím „Novej evanjelizácie“, ktorá sa snaží šíriť vieru v Ježiša Krista a pomôcť ľuďom doceniť to, kto je Ježiš, čo urobil a čo stále robí. Počas večerného programu na štadiónoch a v športových halách výstúpia rôzni umelci i známe kresťanské zoskupenia. Vstup na podujatie je zadarmo.

Čo zažiješ na Godzone tour?

Pozri si krátky zostrih predchádzajúcich ročníkov

Pridaj s lokalnym dobrovoľníkom a pomôž zrealizovať turné v tvojom meste.

lokal