Čo je to godzone tour?

Godzone tour je evanjelizačné turné projektu Godzone, ktoré je každoročne organizované v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež, v šiestich miestách Slovenska i Česka počas jedného týždňa. Je podujatím novej evanjelizácie a povzbudenia pre mladých neveriacich, ale i veriacich. Tento rok sa uskutoční už jeho 13. ročník a veríme, že aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii sa tak stane a stretneme sa osobne, v halách a zimných štadiónoch po celom Slovensku a aj v Českej republike.

tema
mesta

Podpora projektu Godzone

Našou víziou je pomáhať ľuďom po celom Slovensku i v Čechách vstúpiť do osobného vzťahu s Bohom. Vieme, že tento svet potrebuje počuť silné posolstvo evanjelia a chceme ho priniesť spôsobom, ktorý zasahuje – atraktívnym, kreatívnym a moderným. Snažíme sa o budovanie generácie ktorej ide o Božie kráľovstvo, túžime uvoľňovať ľudí povolaných do služby na plný úväzok a posúvať hranice evanjelizácie a pastorácie v našej krajine.

IBAN SK12 1100 0000 0029 2786 7688
VS: 200200

Č.Ú: 2401005071/2010
VS: 200200

podpora